Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stateczność dna wykopu

Analiza zniszczenia spowodowanego wyparciem (wyporem wody)

Stateczność dna wykopu ze względu na zniszczenie spowodowane wyparciem (wyporem wody) (HYD) sprawdzane jest według teorii stanów granicznych ze wzoru:

gdzie:

udst

-

destabilizujące parcie wody

σstb

-

stabilizujący ciężar gruntu

γh

-

współczynnik redukcyjny dla zniszczenia poprzez wyparcie

Stateczność dna wykopu ze względu na zniszczenie spowodowane wyparciem (wyporem wody) (HYD) sprawdzane jest według teorii współczynnika bezpieczeństwa ze wzoru:

gdzie:

udst

-

destabilizujące parcie wody

σstb

-

stabilizujący ciężar gruntu

SFh

-

swspółczynnik bezpieczeństwa dla zniszczenia poprzez wyparcie

Zniszczenie spowodowane wyparciem (wyporem wody)

Analiza hydraulicznego unoszenia cząstek gruntu

Zniszczenie poprzez hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu sprawdzane jest według teorii stanów granicznych ze wzoru:

gdzie:

i

-

gradient hydrauliczny

ic

-

krytyczny gradient hydrauliczny, gdzie ic = γsu/γw

γp

-

współczynnik redukcyjny wewnętrznej erozji gruntu

Zniszczenie poprzez hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu sprawdzane jest według teorii współczynnika bezpieczeństwa ze wzoru:

gdzie:

i

-

gradient hydrauliczny

ic

-

krytyczny gradient hydrauliczny, gdzie ic = γsu/γw

SFp

-

współczynnik bezpieczeństwa dla wewnętrznej erozji gruntu

Literatura:

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1:General rules.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.