Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Globalny układ współrzędnych

Okno dialogowe "Układy współrzędnych" pozwala definiować rodzaj globalnego układu współrzędnych.

Kluczową zaletą jest możliwość określania współrzędnych punktów i odwiertów w lokalnym i globalnym układzie współrzędnych oraz przełączania się pomiędzy tymi układami.

Orientacja globalnego układu współrzędnych w odniesieniu do lokalnego układu jest definiowana za pomocą dwóch punktów, gdzie jeden jest zawsze wprowadzany w lokalnym układzie współrzędnych, a jego obraz w globalnym układzie współrzędnych.

Kierunek i konwencja znaków jest wyświetlana dla każdego globalnego układu współrzędnych w legendzie.

Okno dialogowe "Układy współrzędnych"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.