Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kąt dylatancji

Kąt dylatancji ma wpływ na wielkość plastycznego odkształcenia objętościowego powstającego w trakcie ścinania plastycznego i uważany jest za stały podczas odkształcenia plastycznego. Wartość ψ = 0 odpowiada odkształceniu przy ścinaniu z zachowaniem objętości.

Iły (niezależnie od warstw prekonsolidowanych) wykazują bardzo małą wielkość dylatancji (ψ ≈ 0). W przypadku piasków, kąt dylatancji zależy od kąta tarcia wewnętrznego. Dla gruntów niespoistych (piaski, żwiry) o wartości kąta tarcia wewnętrznego φ > 30° wartość kąta dylatancji można oszacować na ψ = φ - 30°. Ujemna wartość kąta dylatancji jest dopuszczalna tylko dla dość luźnych piasków. W większości przypadków, można jednakże przyjąć wartość ψ = 0.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.