Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza prostokątnego przekroju żelbetowego

Przekrój poprzeczny jest prostokątny, jednostronnie zbrojony i obciążony momentem zginającym i normalną siłą ściskającą. Program analizuje przekrój żelbetowy za pomocą metody odkształceń granicznych. Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu przy ściskaniu wynosi 0,002 - 0,0035. Zbrojenia ściskane nie są uwzględniane. Przyjęto minimalny mimośród (Art. 6.1(3)):

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest za pomocą następujących wyrażeń (Art. 9.2.1.1):

Standardowe wartości współczynników ρmin, ρmax są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wykres interakcji N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Zginanie bez siły normalnej

Przekrój jest prostokątny, zbrojony jednostronnie i obciążony momentem zginającym MEd.

Dopuszczalny moment dla danego przekroju zbrojenia As wynosi (Art. 6.1, Art. 3.1.7(3)):

Graniczna lokalizacja osi neutralnej określana jest z (Art. 5.6.3(2)):

xmax = 0,45d

dla betonu C40/45 i słabszego

xmax = 0,35d

dla betonu C45/50 i mocniejszego

Ścinanie

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną wytrzymałość na ścinanie betonu VRd,c (Art. 6.2.2(1)).

gdzie:

Jeśli graniczna wytrzymałość na ścinanie betonu jest przekroczona wówczas maksymalna graniczna wytrzymałość na ścinanie VRd,max jest sprawdzana (Art. 6.2.3(3)).

Następnie, niezbędna powierzchnia przekroju zbrojania jest wyznaczana jako (Art. 6.2.3(3)):

Standardowe wartości współczynników ν, νmax są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika Krajowego.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.