Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kształt niecki osiadania

Program oferuje dwa poszczególne kształty niecek osiadania - według Gauss’a lub Aversin’a.

Krzywa według Gauss’a

Wiele badań przeprowadzonych w USA i Wielkiej Brytanii wykazało, że poprzeczny kształt niecki osiadania można dobrze oszacować za pomocą funkcji Gauss’a. Założenie to pozwala wyznaczyć poziome przemieszczenie w odległości x od poziomej osi symetrii, jako:

gdzie:

Si

-

osiadanie w punkcie o współrzędnych xi

Smax

-

maksymalne osiadanie terenu

Linf

-

odległość punktu przegięcia

Krzywa według Aversin’a

Aversin wyprowadził - na podstawie badania wzrokowego i pomiarów konstrukcji podziemnych w Rosji - następujące wyrażenie na kształt niecki osiadania:

gdzie:

Si

-

osiadanie w punkcie o współrzędnych xi

Smax

-

maksymalne osiadanie terenu

L

-

zasięg niecki osiadania

Literatura:

Széchy, Károly, The art of tunelling,Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.