Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza

Ramka "Analiza" wyświetla wyniki analizy stateczności zbocza. Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w obrębie jednego zadania. 

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

W celu sprawdzenia stateczności zewnętrznej tworzona jest fikcyjna konstrukcja (ściana), która następnie poddawana jest analizie. Fikcyjna ściana składa się z lica konstrukcji, linii łączącej punkty końcowe poszczególnych gwoździ, pionowej linii od punktu końcowego pierwszego gwoździa do głębokości terenu oraz od punktu końcowego ostatniego gwoździa do głębokości konstrukcji (zatem, dolna krawędź fikcyjnej konstrukcji jest zawsze pozioma). Punkty ściany, które powodują wklęsłą krzywiznę tylnej ściany konstrukcji są automatycznie wykluczane przez program. Konstrukcja jest obciążana czynnym parciem gruntu.

Procedura analizy ściany została opisana w teoretycznej części pomocy.

Wyniki analizy wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Prawa część ramki przedstawia wyniki analizy ściany ze względu na obrót i przesuw. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które zawiera szczegółowe zestawienie wyników analizy.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Analiza"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.