Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Model geologiczny z poziomym uwarstwieniem

Poprzedni przykład Następny przykład

W niniejszym przykładzie zbudujemy model geologiczny z poziomymi warstwami gruntu zgodnie z ponizszym rysunkiem.

W pierwszej kolejności, w ramce "Badania polowe" zdefiniujemy badanie polowe (w postaci otworu) - nazwa BH 1, współrzędne [x; y; z] - [5; 5; na terenie], miąższość kolejnych warstw gruntu [2; 1; 3].

Wybór rodzaju badania polowego

Definiowanie otworu

Grunty [blue, green, brown] można dodać bezpośrednio w oknie "warstwy otworu" lub w ramce "Grunty". Najprostszy sposób dodawania gruntów to skopiowanie gruntów z badań polowych za pomocą przycisku "Przyjmij z badań polowych". Tworzy się wówczas lista wszystkich gruntów pojawiających się w badaniach.

Dodawanie gruntów z badań polowych

Profil gruntu oraz otwór tworzone są automatycznie na podstawie tego badania (typu - otwór). Po przełączeniu do ramki "Model geologiczny", model jest automatycznie generowany. Jeśli w ramce "Ustawienia" wyłączymy automatyczne generowanie modelu, wówczas konieczne jest przyciśnięcie przycisku "Generuj", aby wygenerować model.

Wygenerowany model

W celu lepszego obejrzenia modelu należy zdefiniować przekrój w ramce "Przekroje wynikowe" - punkty [x; y] - [0; 5], [20; 5].

Wizualizacja modelu z wykorzystaniem Przekroju

W celu prawidłowej wizualizacji przekroju w ramce "Model geologiczny" Konieczna jest zmiana ustawień rysunku.

Ramka "Model geologiczny" - ustawienia rysunku

Poprzedni przykład Następny przykład

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.