Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Administrator stylów rysunku

Administrator stylów rysunku umożliwia globalne ustawienie stylów rysunku (kolorów, stylów linii i wypełnienia, wyboru kolorów). Okno dialogowe dostępne jest z menu (pozycje "Ustawienia", "Styl rysunku"). Użytkownik może określić styl wizualizacji dla rysunków na pulpicie lub dla wyników dla wszystkich programów GEO5.

Styl wizualizacji konstrukcji definiowany jest z wykorzystaniem list rozwijanych "Pulpit" i "Rysunki".

Okno dialogowe "Administrator stylów rysunku"

Program zawiera trzy predefiniowane style rysunku - dwa dotyczące wizualizacji na pulpicie (białe lub czarne tło) oraz jeden do rysunków. Istnieje także możliwość zdefiniowania własnych stylów rysunku przez użytkownika.

Kroki definiowania własnego Stylu rysunku:

Wybierz jeden styl rysunku z "Listy stylów rysunku".

Wciśnij przycisk "Dodaj" - otwarte zostanie okno dialogowe "Dodaj styl rysunku".

W oknie dialogowym "Pokaż ustawienia dla programu" z listy rozwijanej można dokonać wyboru pokazywanych ustawień dla poszczególnych programów lub dla wszystkich programów pakietu GEO5.

W oknie dialogowym "Nazwa" należy zdefiniować nazwę własnego stylu rysunku.

Z listy "Tryb" (z lewej strony okna) należy wybrać tryb, np. Zdefiniowane siły, Nasyp, Kotwienie fundamentu...), dla którego chcieliby Państwo dokonać zmiany stylu rysunku. W prawej części okna definiuje się nowe style poszczególnych obiektów w wybranym trybie (np. Zwierciadła wody, Wymiary, Gradient itp.).

Lista programów GEO5, których dotyczy zmiana pokazana jest w dolnej części okna.

Przykład: Jeśli zmieniamy styl rysunku (kolor, rodzaj linii i jej grubość) dla "Rys rozciąganych" (tryb Woda) w programie Ściana kątowa, nowe ustawienia będą obowiązywały także we wszystkich programach wymienionych na liście w dolnej części okna (Belka, Gabion, MES itp.). Nowe ustawienia będą zapisane po przyciśnięciu przycisku "OK". Zdefiniowane i zapisane nowe ustawienie będzie dodane do "Listy stylów rysunku" i będzie dostępne w listach rozwijanych "Pulpit" oraz "Rysunki". Po dodaniu nowego stylu rysunku, aby został zastosowany dla pulpitu lub wydruku, konieczne jest wybranie go z odpowiedniej listy rozwijanej.

Okno dialogowe "Edytuj styl rysunku"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.