Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Definiowanie parcia

Ramka "Definiowanie parcia" umożliwia zdefiniowanie zagłębienia powierzchni poślizgu oraz obciążenia na pal stabilizujący ponad powierzchnią poślizgu.

Active horizontal force acts behind the pile and it is defined as follows:

  • residual active force - the magnitude can be changed in subsuquent stages
  • active pressure
  • input pressure distribution - the overall pressure on the pile above the slip surface is defined in the table, passive horizontal force is not defined anymore

Passive horizontal force acts in front of the pile and it is defined as follows:

  • residual passive force - the magnitude can be changed in subsuquent stages or automatically calculated according to the excavation in front of the pile
  • springs

Active and passive residual forces can be calculated in the "Slope stability" program and transferred into the program "Anti-Slide Pile". Next, the shape of the pressure distribution must be specified. Program does NOT INCREASE the input passive and active force by any partial factor during the analysis - it is necessary to determine them according to required standards and rules.

W przypadku, gdy siły są wyznaczane w programie Stateczność zbocza, są one zgodne ze sposobem analizy wybranym w tym programie. Przykładowo, jeśli obliczenia prowadzone są zgodnie z Eurokodem EN 1997-1, wówczas otrzymane wartości sił są już wartościami obliczeniowymi.

Ramka "Definiowanie Parcia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.