Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy stateczności zbocza. Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w obrębie jednego zadania. 

Pierwszym krokiem w obliczeniach stateczności zbocza jest wybór kształtu powierzchni poślizgu. W liście rozwijanej zlokalizowanej w lewej górnej części ramki dostępne są do wyboru dwie możliwości - kołowa powierzchnia poślizgu i łamana powierzchnia poślizgu. Po dokonaniu wyboru rodzaju i zdefiniowaniu pierwszej, dowolnej powierzchni poślizgu obliczenia uruchamiane są poprzez kliknięcie przycisku "Oblicz" w dolnej części ramki. Wyniki obliczeń pojawiają się w prawej części tej samej ramki.

Wyboru metody analizy stateczności można dokonać z listy rozwijanej znajdującej się w środkowej części ramki "Obliczenia". W przypadku wyboru kołowej powierzchni poślizgu dostępnych jest siedem, następujących metod obliczeniowych: Fellenius/Petterson, Bishop, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Shahunyants oraz ITFM. W przypadku łamanej powierzchni poślizgu analizę można przeprowadzić jedną z sześciu następujących metod: Sarmy, Spencera, Janbu, Morgensterna-Price'a, Shahunyants lub ITFM. W obydwu przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia obliczeń z wykorzystaniem wszystkich wymienionych metod jednocześnie (w takim przypadku, jednakże, nie ma możliwości przeprowadzenia optymalizacji powierzchni poślizgu).

Sprawdzenie stateczności zbocza może być przeprowadzone w zależności od ustawień wybranych w zakładce "Analiza stateczności", w sposób następujący:

Z listy rozwijanej dokonuje się wyboru rodzaju analizy:

Wybór opcji "Optymalizacja" aktywuje przycisk "Ograniczenia", którego wciśnięcie zmienia wygląd ramki i umożliwia zdefiniowanie ograniczeń przebiegu procesu optymalizacji.

W ramce istnieje również możliwość określenia sposobu uwzględnienia kotew w obliczeniach (opcja: "Uwzględniaj kotwy jako nieskończone").

Jak wcześniej wspomniano, przed rozpoczęciem obliczeń (w przypadku optymalizacji również), w ramce tej należy zdefiniować powierzchnię poślizgu.

Wyniki analizy wyświetlane są w prawej części ramki, a zoptymalizowana powierzchnia poślizgu pojawia się na pulpicie. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - kołowa powierzchnia poślizgu

Ramka "Obliczenia" - łamana powierzchnia poślizgu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.