Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia wiodących parametrów relaksacji współczynnika redukcji

Podobnie jak w obliczeniach standardowych, program dostosowuje wartości współczynnika bezpieczeństwa. Jeżeli obliczenia nie konwergują dla danego zbioru parametrów cφ, to współczynnik redukcji podlega relaksacji i obliczenia rozpoczynane są od początku. Podejście to definiowane jest za pomocą parametrów ustawianych w oknie "Ustawienia obliczeń" - zakładka Newton-Raphson.

Współczynnik relaksacji służy do redukcji bieżącej wartości Współczynnika redukcji parametrów c, φ. Obliczenia zostają zakończone, gdy wartość współczynnika redukcji spadnie poniżej wartości minimalnej, lub gdy nastąpi przekroczenie maksymalnej liczby dopuszczalnych redukcji. Po wybraniu metody NRM, program umożliwia określenie parametrów cφ, co pozwala na doprowadzenie ośrodka gruntowego do stanu stateczności w przypadkach, gdy nie znaleziono rozwiązania dla początkowych wartości parametrów cφ. W takim przypadku program wykonuje sekwencję odwrotną, tak że wartości parametrów cφ są systematycznie podnoszone, aż do osiągnięcia statecznego rozwiązania.

Parametry kierujące procesem redukcji parametrów wytrzymałościowych c, φ

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.