Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometria

W ramce "Geometria", wybiera się rodzaj obudowy szybu (podatna, półpodatna, sztywna) oraz definiuje się średnicę szybu d, głębokość szybu l oraz położenie (zagłębienie) pierścieni usztywniających.

Ramka zawiera tabelę z listą poziomów umiejscowienia (zagłębienia) pierścieni usztywniających. Dodawanie pierścieni wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowy pierścień".

Zmiany wymiarów konstrukcji lub położenia poziomów pierścieni usztywniających można dokonać edytując odpowiednie wymiary w polach definiowania lub też bezpośrednio na pulpicie modyfikując aktywne wymiary.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.