Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Moduł reakcji podłoża zgodnie z CSN 73 1004

Moduł reakcji podłoża dla gruntu spoistego przyjmuje postać:

gdzie:

Edef

-

moduł odkształcenia gruntu [MPa]

d

-

średnica pala [m]

Moduł dla gruntów niespoistych wyznaczany jest z:

gdzie:

nh

-

moduł ściśliwości poziomej [MN/m3]

d

-

średnica pala [m]

z

głębokość danego przekroju od skończonego stopnia [m]

Możliwe wartości modułu nh dla gruntów niespoistych

Grunt

nh [MN/m3]

Stopień zagęszczenia ID [-]

0,33

0,50

0,90

Suchy piasek i żwir

Mokry piasek i żwir

1,5

2,5

7,0

4,5

18,0

11,0

Literatura:

CSN 73 1004: Velkoprumerove piloty. Praha, UNM, 1981, 56 p.

Masopust, J.: Vrtane piloty. 1st edition, Prague, Cenek a Jezek, 1994, 263 p.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.