Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry konsolidacji

analizie konsolidacji (wybieranej w ramce "Ustawienia") dolna część okna w ramce "Obliczenia"  służy do definiowania parametrów konsolidacji.

W pierwszej fazie budowy należy zdefiniować następujące parametry do przeprowadzenia obliczeń konsolidacji: górną i dolną granicę gruntu podlegającego konsolidacji oraz kierunek wypływu wody z tej warstwy (do góry, do dołu, do góry i do dołu).

Program umożliwia narysowanie wykresu osiadań w czasie (wykres z prawej strony pulpitu) według odpowiednio wybranej teorii osiadania. Oś pionowa pokazuje stopień konsolidacji U [%], na osi poziomej zaznaczony jest czas osiadania t [dni].

Ramka "Obliczenia" - konsolidacja (pierwsza faza budowy)

W kolejnych fazach budowy definiowane są czas trwania fazy oraz aktywacja obciążeń. Program umożliwia dokonanie wyboru spośród dwóch opcji aktywacji obciążeń: całe obciążenie aktywowane na początku fazy lub liniowy przyrost obciążenia w czasie trwania fazy. Obliczenia są wówczas przeprowadzane począwszy od pierwszej fazy budowy, do fazy, w której wybrana/zaznaczona jest opcja "Osiadanie całkowite" (może być aktywowana w dowolnej fazie budowy poza pierwszą).

Ramka "Obliczenia" - konsolidacja (kolejne fazy budowy)

Przykład: wyznacz osiadanie od obciążenia po 5 dniach, po 1 miesiącu (30 dniach) oraz po 5 latach.

Zdefiniuj fazy budowy według następującego schematu:

1. faza

Tylko naprężenie geostatyczne

2. faza

Obciążenie, czas: 5 dni

3. faza

Bez zmian, czas: 25 dni (tj. 25 - 5 dni)

4. faza

Bez zmian, czas: 335 dni (tj. 335 - 25 dni)

5. faza

Bez zmian, czas: 1460 dni (tj. 1460 -335 dni)

6. faza

Zaznacz opcję "Osiadanie całkowite" i uruchom obliczenia

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.