Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynniki obliczeniowe

W zakładce "Pale" można dokonać wyboru spośród dwóch grup współczynników obliczeniowych (częściowych):

Współczynniki częściowe redukcji parametrów gruntu

γ

-

współczynnik redukcji kąta tarcia wewnętrznego

γmc

-

współczynnik redukcji spójności efektywnej

γ

-

współczynnik ciężaru objętościowego

Dostępny jest również wybór redukcji tgφ.

Współczynniki częściowe oporu pala

γb

-

współczynnik redukcji oporu podstawy pala

γs

-

współczynnik redukcji oporu pobocznicy pala

γb

-

współczynnik redukcji całkowitego oporu pala

γst

-

współczynnik redukcji oporu pobocznicy pala wyciąganego

Wartości poszczególnych współczynników podane są w odpowiednich normach.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.