Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Klasyfikacja gruntów

Przybliżone wartości parametrów gruntów można uzyskać z katalogu gruntów. Rozwijana lista służy do wyboru pożądanego gruntu i określenia odpowiednio jego konsystencji lub stopnia zagęszczenia. Parametry gruntu pozyskane na tej podstawie z katalogu pojawiają się w oknie.

Przycisk "Ręcznie" otwiera okno dialogowe "Ręczna klasyfikacja gruntów", które umożliwia klasyfikację gruntu, jeżeli jego parametry są znane, np. z badań laboratoryjnych (uziarnienie, wilgotność, stan gruntu...).

Okno dialogowe "Klasyfikacja gruntów"

Naciśnięcie przycisku "OK" powoduje wyświetlenie w oknie dialogowym "Dodawanie nowego gruntu" zalecanych wartości obok odpowiednich pól definiowania danych (patrz rysunek). Naciśnięcie przycisku "OK+Przypisz" przypisuje średnie wartości parametrów gruntu do poszczególnych pól definiowania. Przycisk "Anuluj" zamyka okno bez zapisywania danych.

Klasyfikacja gruntów - zalecane zakresy wartości

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.