Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Moduł obudowa MES

Moduł "Obudowa MES" upraszcza modelowanie i lokalizację poszczególnych obudów tuneli. Moduł udostępnia elementy głównego programu MES, w tym tryb "Topo" i fazy budowy. W trybie "Topo" moduł udostępnia ramki "Punkty swobodne", "Linie swobodne", "Zagęszczanie linii" i "Ustawienia". Opis ramek dostępnych z faz budowy przedstawiono w punkcie dotyczącym trybu faz budowy programu MES.

Za pomocą przycisku "OK" można zakończyć pracę w module i przesłać dane do programu MES, podczas gdy przycisk "Anuluj" kończy pracę bez przesłania danych. 

Program umożliwia import danych w formacie *.DXF.

Dane modułu obudowy można w tym oknie niezależnie zapisywać lub ładować za pomocą standardowych funkcji "Otwórz" i "Zapisz". Umożliwia to przenoszenie obudowy między kilkoma analizowanymi zadaniami lub w ramach jednego zadania.

Załadowanie obudowy z mniejszą liczbą faz niż etap bieżący spowoduje dodanie pozostałych faz. Jeżeli obudowa posiada więcej faz, to odpowiednie fazy zostaną najpierw dodane w oknie dialogowym a następnie w oknie głównym. Danych z trybu obudowy nie można bezpośrednio załadować do okna głównego.

Moduł “Obudowa - MES”

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.