Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Fellenius / Petterson

Ta najprostsza metoda paskowa przyjmuje tylko ogólne równanie równowagi momentów, w odniesieniu do środka powierzchni poślizgu. Siły tnące i normalne pomiędzy blokami Xi i Ei nie są uwzględniane. Współczynnik bezpieczeństwa SF wynika bezpośrednio z podanego niżej wzoru: 

gdzie:

ui

-

Ciśnienie porowe w bloku

ci,φi

-

Efektywne wartości parametrów gruntu

Wi

-

ciężar bloku

Ni

-

Siła normalna na segmencie powierzchni poślizgu

αi

-

Nachylenie segmentu powierzchni poślizgu

li

-

Długość segmentu powierzchni poślizgu

Literatura:

Petterson KE (1955) The early history of circular sliding surfaces. Geotechnique 5:275-296.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.