Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dane wejściowe

Dane, które chcemy zdefiniować dla każdego badania polowego, a następnie wydrukować w kartach wynikowych, definiowane są w oknie "Edycja szablonu badania".

Możemy dodać "Nowy typ danych" (za pomocą przycisku "Dodaj") dla bieżącego szablonu. W pierwszej kolejności jednak konieczne jest dokonanie wyboru źródła danych, które chcemy wykorzystać. Do wyboru są następujące możliwości:

  • Globalny typ danych - typy danych używane w predefiniowanych szablonach jako część programu "Stratygrafia 3D"
  • Istniejący typ danych użytkownika - typy danych używane w szablonach własnych użytkownika
  • Nowy typ danych użytkownika - definiowanie własnego typu danych

Zawsze, wygodnym jest stosowanie wcześniej zdefiniowanych typów danych. Przykładowo, podczas definiowania nowego szablonu chcemy dodać dane dotyczące "Wiercenia", najkorzystniej będzie znaleźć dane w globalnej bibliotece - w tym przypadku, "System wiercenia". Możemy edytować opis podczas tworzenia szablonu - ale odpowiednie dane (w tym przypadku konkretny system wiercenia) zawarte w innych szablonach lub importowane z innych wcześniej zdefiniowanych formatów będą automatycznie wgrane do tego typu danych.

Wybór typu danych

Istnieje możliwość zdefiniowania różnych typów danych:

  • tekst
  • tekst wielowierszowy
  • data, godzina
  • lista
  • liczba całkowita - możliwe jest zdefiniowanie jednostek, które są automatycznie konwertowane przy zmianie układu jednostek
  • tabela - ogólna lub szczegółowa z obowiązkowym definiowaniem głębokości, miąższości warstwy lub zagłębienia warstwy (od-do)

Te opcjonalne dane wejściowe wprowadzane są podczas wprowadzania badań polowych w ramce "Badania polowe". Globalne (domyślne) typy danych nie mogą być edytowane, można je usunąć. Jeśli brakuje jakiegokolwiek typu danych, istnieje możliwość dodania go z bazy predefiniowanej lub bazy użytkownika. Jeśli nie ma w bazach wymaganego typu danych, można go utworzyć. Nowo utworzony typ danych jest automatycznie zapisywany w bazie użytkownika.

W celu uzyskania lepszej przejrzystości istnieje możliwość pogrupowania typów danych do grup edycyjnych, które determinują zakładki pojawiające się przy definiowaniu badań polowych. Grupy edycyjne można dowolnie modyfikować wykorzystując przycisk "Grupy edycyjne".

Stosowanie grup edycyjnych w ramce "Badania polowe"

Istnieje również możliwość określenia definiowania warunkowego w zależności od listy nadrzędnej. Pokażemy to na prostym przykładzie. Zastosujemy globalny typ danych "Rodzaj ZWG", który zawiera dwa typy danych (ZWG nawiercone i ZWG ustabilizowane). Następnie chcemy dodać opis dla ustabilizowanego ZWG. W tym celu definiujemy nowy typ danych "Opis ZWG", dla którego zastosujemy definiowanie warunkowe tylko dla "Rodzaj ZWG = ZWG ustabilizowane ".

Definiowanie listy nadrzędnej (rodzaj ZWG)

Zestaw definiowania warunkowego (według typu ZWG)

Definiowanie warunkowe (według typu ZWG)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.