Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Definiowanie warstwy w otworze

Miąższość warstw definiuje się w otworach. Determinuje ona położenie warstw.

W niektórych przypadkach warstwa nie znajduje się w otworze - wówczas są trzy sposoby definiowania takiej warstwy:

  • zdefiniowanie miąższości równej "0" m - generacja modelu przebiega w sposób normalny, jedynie w punkcie (współrzędne otworu) miąższość warstwy wynosi zero. Ostateczny model zwykle nie odpowiada rzeczywistości.

Na rysunku pokazano model z niecką erozyjną z warstwami o zerowej miąższości w otworze S2 - wynik nie jest realistyczny.

Warstwy o zerowej miąższości nad otworem S2

  • nie definiowanie warstwy w otworze - podczas generowania modelu nie są dodawane punkty warstwy w miejscu lokalizacji otworu. Sposób ten może mieć zastosowanie przy definiowaniu soczewek gruntu lub uskoków, a także w sytuacji gdy otwór nie jest wystarczająco głęboki i nie są znane najniższe warstwy podłoża. Lokalizacja nie zdefiniowanych warstw jest następnie określana na podstawie otworów sąsiednich.

Ten sam model, ale górne warstwy nie zostały zdefiniowane (mają status "nie zdefiniowane").

Model z niecką erozyjną - warstwy "nie zdefiniowane" nad otworem S2

  • zdefiniowanie zagłębienia spągu warstwy - spąg warstwy jest generowany ze zdefiniowaną głębokością w miejscu lokalizacji otworu. Zagłębienie mierzone jest od góry otworu, wartości dodatnie w dół, ujemne - do góry.

Sposób ten może być zastosowany do tworzenia soczewek gruntów czy modelowania lub edytowania kształtu warstw. W niektórych przypadkach, kolejność generowania powierzchni między warstwami jest bardzo istotna.

Poprzedni model ze zdefiniowaną lokalizacją warstw w otworze S2.

Model niecki erozyjnej - zdefiniowane lokalizacje warstw na górze otworu S2

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.