Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia sprawdzenie poszczególnych połączeń pomiędzy blokami na obrót i poślizg. Opcja "Cała ściana"  pozwala na sprawdzenie całej konstrukcji powyżej fundamentu, jak również nośności podłoża gruntowego w ramce "Nośność". Zaznaczenie opcji "Sprawdzenie automatyczne"  powoduje sprawdzenie najbardziej krytycznego połączenia ponad blokiem. Możliwe jest również wybranie opcji "Przekrój nad blokiem nr", w celu przeprowadzenia analizy wybranego połączenia. Procedura wymiarowania ścian opisana jest szczegółowo w części teoretycznej pomocy.

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

Ramka umożliwia wykonanie dowolnej liczby analiz dla poszczególnych połączeń bloków ściany. Można również podawać różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wynikowe siły wyświetlane są na ekranie i są one uaktualniane przy każdej zmianie danych, lub ustawień znajdujących się w ramce. Przycisk "Szczegółowo” otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.