Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Woda - łamana powierzchnia poślizgu

Ramka "Woda" sluży do definiowania wpływu wody (możliwości: nie uwzględniaj, definiuj siły na bloki, poziome ZWG, definiuj dowolne ZWG). Parametry wody można edytować zarówno w ramce, wpisując odpowiednie wartości w polach definiowania, jak i na pulpicie wykorzystując aktywne wymiary.

Procedura rozwiązania zagadnienia wpływu wody przy łamanej powierzchni poślizgu opisana jest w teoretycznej części podręcznika w rozdziale "Wpływ wody na łamaną powierzchnię poślizgu".

W przypadku wyboru opcji "definiuj siły na bloki" siły od wody oddziałujące na powierzchnię poślizgu Fv lub siły od wody oddziałujące na wewnętrzną powierzchnię poślizgu U definiowane są w ramce "Parametry" (po przyciśnięciu przycisku "Edytuj").

Ramka "Woda" - łamana powierzchnia poślizgu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.