Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Przekroje

Ramka "Przekroje" zawiera tabelę z listą przekrojów. Przekroje generowane są automatycznie w zależności od zdefiniowanej geometrii.

Dla przekroju zbrojonego Użytkownik musi wybrać z listy typ gwoździ oraz typ siatki. W dalszej kolejności należy zdefiniować długość i szerokość płyty głowicy, odstęp (od krawędzi przekroju), pionowy i poziomy rozstaw gwoździ, długość i nachylenie gwoździ.

Ramka "Przekroje"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.