Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Głębokość krytyczna

W przypadku gruntów niespoistych, tarcie na pobocznicy nie wzrasta bez końca wraz z głębokością, jak to się dzieje np. z naprężeniem efektywnym, ale od pewnej, tzw. głębokości krytycznej, przyjmuje wartość stałą - porównaj kolejny rysunek, na którym dc oznacza głębokość krytyczną, Sc stanowi tarcie na pobocznicy na głębokości krytycznej, a d jest średnicą pala. Podobna zasada dotyczy oporu podstawy pala w gruntach niespoistych, dla którego w celu uproszenia przyjmowane są takie same wartości głębokości krytycznej dc.

Głębokość krytyczna

Wartość referencyjna głębokości krytycznej dla piasku luźnego wynosi 10d (d jest średnicą lub szerokością pala), dla piasku średniozgęszczonego i zagęszczonego wartości te wynoszą odpowiednio 15d i 20d.

Współczynnik głębokości krytycznej kdc można ustawić w ramce "Nośność pionowa". Głębokość krytyczną oblicza się w następujący sposób:

gdzie:

kdc

-

współczynnik głębokości krytycznej

d

-

średnica pala

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.