Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie powierzchniowe - spoczynkowe parcie gruntu

Przyrost jednolicie rozłożonego spoczynkowego parcia gruntu Δσr spowodowanego pionowym obciążeniem powierzchniowym na grunt za konstrukcją obliczane jest za pomocą następującego wzoru:

gdzie:

f

-

wielkość obciążenia powierzchniowego

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Wykres przyrostu spoczynkowego parcia gruntu na skutek pionowego, jednolitego obciążenia powierzchniowego działającego na grunt

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.