Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie powierzchniowe - spoczynkowe parcie gruntu

Przyrost jednolicie rozłożonego spoczynkowego parcia gruntu Δσr spowodowanego pionowym obciążeniem powierzchniowym na grunt za konstrukcją obliczane jest za pomocą następującego wzoru:

gdzie:

f

-

wielkość obciążenia powierzchniowego

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Wykres przyrostu spoczynkowego parcia gruntu na skutek pionowego, jednolitego obciążenia powierzchniowego działającego na grunt

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.