Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwienie zbrojenia

Podczas wprowadzania zbrojenia do ośrodka gruntowego należy pamiętać o prawidłowym zakotwieniu zbrojenia, ponieważ program nie sprawdza zbrojenia pod względem zniszczenia spowodowanego ścinaniem. Nagły wzrost wartości siły normalnej, jak pokazano na rysunku, wskazuje na osobliwość w naprężeniach kontaktowych i prawdopodobieństwo zniszczenia zbrojenia spowodowanego ścinaniem. Z tego punktu widzenia, wyświetlone wyniki wprowadzają w błąd i są zasadniczo nierealistyczne.

W takim przypadku, zbrojenie należy albo usunąć z analizy, albo zapewnić mu odpowiednie zakotwienie, jak pokazano na rysunku.

Zbrojenie zakotwione w sposób niewystarczający

Zbrojenie zakotwione prawidłowo

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.