Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" służy do sprawdzenia nośności pionowej i osiadania fundamentu. Istnieje możliwość wykonania dowolnej liczby obliczeń. Obliczenie można przeprowadzić dla poszczególnych zdefiniowanych sił lub też program automatycznie wybierze najbardziej niekorzystne obciążenie (opcja dostępna na liście rozwijanej zdefiniowanych obciążeń).

Dla obydwu stanów granicznych (nosności i użytkowania) program ustala mimośrodowość fundamentu. Wartość maksymalnego dopuszczalnego mimośrodu definiowana jest w lewej części ramki.

Analiza wykonywana jest z wykorzystaniem wybranego w ramce "Ustawienia" rodzaju badań polowych. W przypadku wyboru sondowań CPT dodatkowo należy dokonać wyboru metody obliczeń.

Obliczenia mogą być przeprowadzone dla najgorszego badania polowego, średniej z wszystkich badań lub dla badania wybranego z listy rozwijanej.

W dalszej kolejności konieczne jest zdefiniowanie współczynnika bezpieczeństwa do nośności fundamentu. Zaleca się stosowanie wspólczynnika SF = 3 do wszystkich metod wykorzystujących badania CPT, SPT lub PMT.

Naprężenie pod podstawą fundamentu wykorzystywane do obliczeń osiadania może być zredukowane poprzez naprężenie geostatyczne określone:

  • od poziomu terenu pierwotnego
  • od poziomu terenu zmodyfikowanego
  • nie uwzględniane

W przypadku pochylonej podstawy fundamentu lub obliczeń z zastosowaneim metody Schmertmanna należy również zdefiniować kąt tarcia wewnętrznego φ w podstawie fundamentu.

W obliczeniach nośności na podstawie sondowań SPT (metodą Meyerhofa), istnieje możliwość zastosowania korelacji dla drobnych lub pylastych piasków nawodnionych.

When calculating horizontal bearing capacity, the factor of safety and further data related to the type of analysis selected in the "Settings" frame are entered:

  • angle of friction between soil and foundation ψ (analysis for drained conditions)
  • cohesion between soil and foundation a (analysis for undrained conditions)

Szczegółowe wyniki obliczeń wyświetlane są w prawej części pulpitu. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.