Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Lista zmiennych

Można wyświetlić następujące zmienne (wartości w ośrodku gruntowym / skalnym):

Lista zmiennych wyświetlanych przez program - zmienne podstawowe:

Oznaczenie

Opis

Zmienna

Jednostka

Przemieszczenie dZ

Przemieszczenie w kierunku Z

dz

[mm]

Przemieszczenie dX

Przemieszczenie w kierunku X

dx

[mm]

Sigma Z, całk.

Całkowite naprężenie normalne w kierunku Z

σz.tot

[kPa]

Sigma Z, ef.

Efektywne naprężenie normalne w kierunku Z

σz.eff

[kPa]

Ciśnienie porowe u.

Ciśnienie porowe

u

[kPa]

Sigma X, całk.

Całkowite naprężenie normalne w kierunku X

σx.tot

[kPa]

Sigma X, ef.

Efektywne naprężenie normalne w kierunku X

σx.eff

[kPa]

Tau X, Y.

Naprężenie ścinające

τxz

[kPa]

Epsilon eq.

Odkształcenie ekwiwalentne

εeq

[ - ]

Epsilon eq., pl.

Ekwiwalentne odkształcenie plastyczne

εeq,pl

[ - ]

Lista zmiennych wyświetlanych przez program - zmienne dostępne po dokonaniu wyboru "Funkcji zaawansowanych":

Oznaczenie

Opis

Zmienna

Jednostka

Epsilon obj.

Odkształcenie objętościowe

εvol.

[ - ]

Sigma śr.całk...

Średnie całkowite naprężenie normalne

σstř.tot

[kPa]

Sigma śr.ef.

Średnie efektywne naprężenie normalne

σstř.eff

[kPa]

Sigma eq.

Równoważne naprężenie dewiatorowe

J

[kPa]

Epsilon obj, pl.

Plastyczne odkształcenie objętościowe

εvol.pl

[ - ]

Epsilon X

Odkształcenie normalne w kierunku X

εx

[ - ]

Epsilon Z

Odkształcenie normalne w kierunku Z

εz

[ - ]

Gama XZ

Odkształcenie ze ścinania w płaszczyźnie XZ

γxz

Epsilon 1.

Maksymalne odkształcenie główne

ε1.princ

[ - ]

Epsilon 2.

Pośrednie odkształcenie główne

ε2.princ

[ - ]

Epsilon 3.

Minimalne odkształcenie główne

ε3.princ

[ - ]

Sigma 1.

Maksymalne naprężenie główne

σ1.princ

[kPa]

Sigma 2.

Pośrednie naprężenie główne

σ2.princ

[kPa]

Sigma 3.

Minimalne naprężenie główne

σ3.princ

[kPa]

Epsilon X, pl.

Normalne odkształcenie plastyczne w kierunku X

εx.pl

[ - ]

Epsilon Z, pl

Normalne odkształcenie plastyczne w kierunku Z

εz.pl

[ - ]

Gama XZ, pl.

Plastyczne odkształcenie ze ścinania w płaszczyźnie XZ

γxz.pl

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.