Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynnik parcia bocznego gruntu K

Grunt wokół pala wbijanego podlega w trakcie wykonywania ściskaniu, a poziome parcie gruntu oddziałujące na powierzchnię pala jest większe niż spoczynkowe parcie gruntu (wyrażone współczynnikiem K0) i mniejsze niż maksymalne parcie gruntu (bierne parcie gruntu wyrażone za pomocą współczynnika Kp):

Wartości referencyjne współczynnika bocznego parcia gruntu K przedstawiono w tabeli. Współczynnik parcia bocznego gruntu K obliczany jest w następujący sposób:

gdzie:

K0

-

współczynnik parcia spoczynkowego gruntu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

Kp

-

współczynnik parcia biernego gruntu

Ka

-

współczynnik parcia czynnego gruntu

Parcie na pal

Wartości odniesienia współczynnika parcia bocznego gruntu K podano w tablicy

Rodzaj pala

K dla pali wciskanych

K dla pali wyciąganych

Pale wbijane o przekroju H

0,5 - 1,0

0,3 - 0,5

Pale wbijane przemieszczeniowe (o przekroju kołowym i kwadratowym)

1,0 - 1,5

0,6 - 1,0

Pale wbijane przemieszczeniowe, stożkowe

1,5 - 2,0

1,0 - 1,3

Pale wbijane - podpłukiwane

0,4 - 0,9

0,3 - 0,6

Pale wiercone (mniejsze niż 70 cm)

0,7

0,4

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.