Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda paraboliczna

W przypadku zastosowania metody parabolicznej osiadanie za obudową wykopu wyznaczane jest według następującego wzoru:

gdzie:

δmax

-

osiadanie maksymalne

sw

-

powierzchnia pomiędzy konstrukcją odkształconą i nieodkształconą

x0

-

zasięg osiadań

δ(x)

-

osiadanie w każdym punkcie w obrębie strefy zasięgu osiadań

x

-

odleglość między punktem, w którym wyznaczane jest osiadanie i krawędzią wykopu

δw1

-

przemieszczenie poziome szczytu konstrukcji obudowy

δw2

-

przemieszczenie poziome dna (spodu) konstrukcji obudowy

Uwaga: δmax wyznaczane jest na podstawie teorii Pecka, a δ(x) zakłada się jako krzywą paraboliczną. Oczywistym jest, że maksymalna wartość δ(x) nie jest równa δmax, ale osiadanie maksymalne nadal jest uwzględniane jako δmax.

Uwaga: Metoda wyznaczania zasięgu osiadania x0 jest taka sama jak w przypadku metody trójkątów.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.