Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Widok budowy w Google Maps

Programy GEO5 pozwalają na pokazanie lokalizacji budowy na Google Maps. W większości programów GEO5 istnieje możliwość zdefiniowania współrzędnych GPS w ramce "Profil".

W wersji Czeskiej programów można także zdefiniować lokalne współrzędne S-JTSK.

Definiowanie współrzędnych GPS

Przyciskając przycisk "Pokaż na mapie" można pokazać lokalizację na Google Maps.

Budowa na Google Maps

W programie "Stratygrafia" 3D można również pokazać na mapie kształt budowy, zdefiniować otwory i badania polowe. Jeśli wybrany układ współrzędnych to S-JTSK, współrzędne GPS wyznaczane są automatycznie. W przypadku innych układów współrzędnych trzeba (w ramce Budowa) zdefiniować jeden punkt w obydwu układach współrzędnych - lokalnym układzie i we współrzędnych GPS.

Definiowanie punktu w dwóch układach współrzędnych

Budowa ze zdefiniowanymi badaniami polowymi w Google Maps

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.