Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenia sejsmiczne

Ramka "Obciążenia sejsmiczne" służy do wprowadzania parametrów obciążenia sejsmicznego. Kierunki wprowadzonych obciążeń sejsmicznych są wyświetlane na pulpicie.

Analiza zbocza skalnego z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych została opisana w teoretycznej części podpowiedzi w rozdziale "Wpływ obciążeń sejsmicznych".

Ramka "Obciążenia sejsmiczne"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.