Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza nośności gwoździ

Dla każdego gwoździa wprowadza się lub oblicza następujące nośności:

gdzie:

Rf

-

nośność głowicy gwoździa

Rt

-

wytrzymałość gwoździa na zginanie

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie

Charakterystyki wytrzymałościowe gwoździa reprezentują podstawowe parametry do obliczenia całkowitej nośności gwoździ.

Wytrzymałość gwoździa na zerwanie wynika z:

gdzie:

Rt

-

wytrzymałość na zerwanie

ds

-

średnica gwoździa

fy

-

wytrzymałość materiału gwoździa

SFt

-

współczynnik bezpieczeństwa na zerwanie

Nośność gwoździ na wyciąganie wyznaczana jest jedną z następujących metod:

1. wyznaczanie na podstawie nośności granicznej:

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica otworu

gs

-

tarcie na pobocznicy, definiowane jako parametr gwoździa lub jako parametr gruntu

SFe

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

2. wyznaczanie z naprężeń efektywnych

gdzie:

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica otworu

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

φ

-

efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu

c

-

efektywna spójność gruntu

SFe

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

3. Wyznaczanie według HA 68/94

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica otworu

σn

-

Średnie promieniowe naprężenie efektywne

φ

-

efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu

c

-

efektywna spójność gruntu

SFe

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

Średnie promieniowe naprężenie efektywne σn wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

gdzie:

Nośność głowicy gwoździa określana jest z następującego wzoru:

gdzie:

Rt

-

nośność gwoździ na zerwanie

l

-

długość gwoździa

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

Smax

-

maksymalny rozstaw gwoździ w konstrukcji

SFf

-

współczynnik bezpieczeństwa do nośności głowicy gwoździa

W przypadku, gdy gwoździe nie są zakotwione w obudowie konstrukcji, istnieje możliwość zdefiniowania zerowej nośności głowicy gwoździ.

Literatura:

FHWA0-IF-03-017

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.