Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Druk i eksport rysunku

Okno to służy do druku lub eksportu jednego lub więcej rysunków. Dostępne są trzy sposoby uruchomienia tego okna:

  • Z wykorzystaniem menu sterowania (pozycje "Plik", "Druk rysunku") lub za pomocą przycisku  na pasku narzędzi "Wyniki" do wydruku danych z pulpitu.
  • Za pomocą okna dialogowego "Nowy rysunek" przez naciśnięcie przycisku "Drukuj".
  • Za pomocą okna dialogowego "Lista rysunków" przez naciśnięcie przycisku "Drukuj".

Okno to może zawierać więcej niż jeden rysunek w tym samym czasie (podczas drukowania kilku faz budowy lub kilku analiz), przy drukowaniu większej liczby rysunków z listy. Każdy rysunek jest drukowany na oddzielnej stronie. Podgląd rysunku można dostosować za pomocą przycisków na pasku narzędzi lub pokrętła myszy (kółka).

Okno dialogowe posiada swój własny Pasek narzędzi - Druk i eksport, którego elementy wykorzystywane są do dostosowywania/personalizacji wyglądu stron (definiowanie nagłówka i stopki, ustawienia strony, numeracja stron) oraz drukowania i eksportu dokumentacji.

W dolnej części tego okna dialogowego wyświetlane są bieżące informacje (rozmiar strony, numer bieżącej strony oraz całkowita liczba stron dokumentacji).

Okno dialogowe "Dokumenty" - druk i eksport bieżącego rysunku (widoku)

Pasek narzędzi "Wyniki"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.