Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

ZWG + NSF

Ramka "ZWG" ("ZWG + NSF") służy do definiowania głębokości zwierciadła wód podziemnych i położenia podłoża nieściśliwego.

Wartości poszczególne można edytować w odpowiednich polach umieszczonych w ramce, albo na ekranie za pomocą wymiarów aktywnych. Zdefiniowanie ZWG powoduje zmianę naprężeń geostatycznych w masywie gruntowym.

Podłoże nieściśliwe odizolowuje strefę wpływu poniżej fundamentu. Wpływa również na zmniejszenie osiadania.

Ramka "ZWG" - bez wpływu NSF

Zaznaczenie opcji "Uwzględniaj wpływ negatywnego tarcia na pobocznicy" w ramce "Ustawienia" pozwala na wprowadzenie parametrów negatywnego tarcia na pobocznicy za pomocą ramki "ZWG + NSF" - granic obszaru, w którym uwzględniamy wpływ negatywnego tarcia na pobocznicy lub warstwy poślizgu wraz z materiałem i wartością spójności.

Ramka "ZWG" - z uwzględnieniem wpływu NSF

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.