Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwy bierne prętowe

Wyboru "Rodzaju kotew" (w tym przypadku "Bierne prętowe") dokonuje się z listy rozwijanej w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Przy definiowaniu kotew Biernych prętowych konieczne jest podanie następujących parametrów:

  • Linia produktów - zdefiniowana przez użytkownika (parametry definiowane przez użytkownika) lub kotwy wybrane z wbudowanego w programie katalogu (VSL, DYWIDAG...)
  • Parametry kotwy - głębokość, długość całkowita, nachylenie...
  • Sztywność kotwy - średnica kotwy ds lub powierzchnia przekroju poprzecznego A kotwy, moduł sprężystości E

Definiowanie parametrów kotew

Literatura:

Kotwy zawarte w katalogu programu:

  • VSL Systems Ltd. - VSL Ground Anchor Systems - web brochure
  • Minova Bohemia, s.r.o. - Injekční zavrtávací a kotevní tyče MAI SDA R a T, Technický list

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.