Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zmienna sztywność

Istnieje możliwość zdefiniowania zmienności sztywności gruntu z głębokością. Taką własność gruntu określa się w oknie dialogowym "Edycja parametrów gruntu" poprzez wybór opcji "Zmiana sztywności z głębokością". Zdefiniowanie parametru kd zapewnia przypisanie poszczególnym elementom skończonym różnych wartości modułu Younga w zależności od ich zagłębienia (odległości w pionie od powierzchni terenu w pierwszej fazie budowy) według następującego równania:

gdzie:

E0

-

moduł Younga na powierzchni terenu [MPa]

h

-

głębokość [m]

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.