Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza według EN 1997

W przypadku prowadzenia obliczeń według EN 1997 istotną rolę odgrywa wybór danego Podejścia obliczeniowego oraz Współczynników częściowych. Siły i obciążenia są redukowane we wszystkich podejściach obliczeniowych.

Wartość wykorzystania nośności Vu jest wyznaczana a następnie porównywana do 100%. Wartość wykorzystania nośności wyznacza się jako:

gdzie:

Ma

-

moment przesuwający

Mp

-

moment utrzymujący

W przypadku podejścia obliczeniowego nr 2 moment utrzymujący Mp wyznaczany jest na podstawie nie redukowanych parametrów gruntów lecz z uwzględnieniem redukcji nośności na powierzchni poślizgu, z zastosowaniem współczynnika γRs.

W przypadku podejścia obliczeniowego 1 oraz podejścia obliczeniowego 3, przy wyznaczaniu całkowitego momentu utrzymującego Mp, program redukuje parametry wytrzymałościowe gruntów (spójność i kąt tarcia wewnętrznego).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.