Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stały rozkład modułu reakcji podłoża

Moduł reakcji podłoża i-tej warstwy wyznacza się z:

gdzie:

Edef

-

moduł odkształcenia gruntu [MPa]

r

-

zredukowana szerokość pala z: [m]

gdzie:

d

-

średnica pala [m]

β

-

kąt dyspersji - wprowadza się w odniesieniu do kąta tarcia wewnętrznego w zakresie φ/4 - φ

Literatura:

Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 p.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.