Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza osiadania dla piasków i pyłów

Dla piasków i iłów, wykładnik naprężenia  j przyjmuje wartość około 0,5, dla naprężenia wzorcowego σr = 100 kPa wynikowe osiadanie równa się sumie częściowych osiadań poszczególnych warstw. Osiadanie można wyprowadzić z następującego wzoru:

gdzie:

σor,i

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy

mi

moduł Janbu w itej warstwie

hi

miąższość itej warstwy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.