Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza osiadania dla piasków i pyłów

Dla piasków i iłów, wykładnik naprężenia  j przyjmuje wartość około 0,5, dla naprężenia wzorcowego σr = 100 kPa wynikowe osiadanie równa się sumie częściowych osiadań poszczególnych warstw. Osiadanie można wyprowadzić z następującego wzoru:

gdzie:

σor,i

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy

mi

moduł Janbu w itej warstwie

hi

miąższość itej warstwy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.