Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza

Ramka "Analiza" wyświetla wyniki analizy stateczności zbocza. Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w obrębie jednego zadania. 

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

  • Analiza według współczynnika bezpieczeństwa, lub zgodnie z teorią stanów granicznych - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia modyfikację współcznników obliczeniowych, przykładanych do wyznaczonych sił. Wartości tych sił są wyświetlane na ekranie i są automatycznie odświeżane przy każdej zmianie danych projektu lub ustawień w tablicy.
  • Obliczenia według EN 1997 - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia zdefiniowanie czy obciążenie oddziałujące na konstrukcje jest uwzględniane jako drugorzędne. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w rozdziale "Kombinacje obciążeń".
  • Obliczenia według LRFD - w tym przypadku ostatnia kolumna nie jest wyświetlana.

Procedura analizy ściany została opisana w teoretycznej części pomocy.

Wyniki analizy wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Prawa część ramki przedstawia wyniki analizy ściany ze względu na obrót i przesuw. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które zawiera szczegółowe zestawienie wyników analizy.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Analiza"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.