Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wyniki

Wizualizacja i interpretacja wyników, stanowią jedną z najważniejszych części programu.

Bazując na ustawieniach paska narzędzi, program wyświetla zmienne (odkształcenia, momenty, obrót) dla dowolnych stanów obciążeniowych lub kombinacji SO (stanów obciążeniowych). Dodatkowo, jeśli zachodzi potrzeba, wyświetla parametry do wymiarowania (wymagane przekroje zbrojenia, wyznaczone zgodnie z normą wybraną w zakładce "Materiały i normy").

Wyliczenia wartości dla definiowanych przez użytkownika punktów lub linii można zdefiniować odpowiednio w ramkach "Wyniki" lub "Rozkłady". 

Program oferuje kilka podstawowych metod prezentacji graficznej, definiowanych w oknie dialogowym "Płyta - ustawienia wizualizacji wyników".

  • wizualizacja konstrukcji
  • powierzchniowa prezentacja wartości zmiennych
  • wizualizacja siatki elementów skończonych
  • rysowanie rozkładów w punktach siatki (wykresy)
  • prezentacja wartości na powierzchni
  • prezentacja kierunków momentów i reakcji

Pasek narzędzi "Wyniki" w górnej części ekranu służy do wyświetlania wybranych zmiennych i sposobu ich przedstawiania na ekranie. Po prawej stronie ekranu pokazana jest skala barw (legenda). Poszczególne ustawienia kolorów można dopasować za pomocą paska narzędzi "Skala barw". 

Ponieważ prawidłowe opracowanie wyników może często być czasochłonne, program dysponuje dogodnym systemem ustawień do wyboru i przechowywania widoków (stworzonych rysunków). 

Wszystkie zapamiętane widoki (rysunki) i wybrane wyniki można następnie wydrukować jako dokumentację (raport) z obliczeń.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.