Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Maksymalna liczba iteracji

Parametr ten oznacza maksymalną liczbę iteracji dopuszczalnych dla pojedynczego kroku obciążenia do osiągnięcia stanu równowagi.

Przekroczenie tej liczby sprawia, że program automatycznie redukuje bieżącą wartość zakładanego kroku obciążenia i ponownie rozpoczyna obliczenia od ostatniego poziomu obciążenia, który jest zgodny ze stanem równowagi. Podobne działanie wykonywane jest w przypadku, gdy oscylacja lub dywergencja obliczeń są nieuchronne.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.