Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynnik tarcia na pobocznicy ALFA s

Współczynnik redukujący tarcie na pobocznicy αs różni się znacząco w zależności od zastosowanej metody obliczeniowej oraz rodzaju gruntu. W programie wbudowane są wartości tego współczynika według EN 1997-2 oraz NEN 6743.

Wartości dla piasków oraz piasków grubych i żwirów są podane w następującej tablicy:

Pale

NEN 6743

αs [-]

EN 1997-2

αs [-]

wbijane prefabrykowane lub stalowe

0,010

0,010

wbijane Franki

0,014

0,012

wbijane drewniane

0,012

0,012

wibrowane lub wibrowane i wciskane

0,012

0,012

wkręcane, betonowane in situ

0,009

0,009

wkręcane prefabrykowane

0,009

0,009

wkręcane, betonowane in situ, z dodatkową iniekcją

0,006

0,006

wkręcane, prefabrykowane, z dodatkową iniekcją

0,006

0,006

rurowe (stalowe)

0,0075

0,0075

pal formowany ślimakowym świdrem ciągłym (pal CFA)

0,006

0,006

pale wiercone lub w zawiesinie bentonitowej

0,006

0,006

pale wiercone z rurą osłonową

0,005

0,005

Dla  piasków bardzo grubych i żwirów powyższe wartości redukowane są w obydwu metodach poprzez współczynnik redukcyjny (piaski grube - 0,75, żwir - 0,5).

Dla torfu przyjmuje się wartość αs = 0.

Dla iłów i pyłów wartości αs określane na podstawie EN 1997-2 podano w tabeli poniżej:

Rodzaj gruntu

qc [MPa]

αs [-]

> 3

< 0,030

< 3

< 0,020

pył

< 0,025

Dla iłów i pyłów wartości αs określane na podstawie NEN 6743 podano w tabeli poniżej:

qc [MPa]

αs [-]

> 1

0,035

< 1

0,0 głębokość do 5. średnic pala

0,025 głębokość od 5 do 20 średnic pala

0,035 głębokość powyżej 20. średnic pala

W przypadku zastosowania metody LCPC (Bustamante) wartość współczynnika tarcia na pobocznicy αs  obliczana jest na podstawie oporu pod stożkiem qc (orientacyjne wartości podano w tabeli poniżej).

Orientacyjne wartości współczynnika tarcia na pobocznicy αs otrzymane na podstawie oporu gruntu pod stożkiem sondy qc 

LCPC (Bustamante) Rodzaj gruntu

Opór pod stożkiem 

qc [MPa]

αs

dla pali typu "A"

αs

dla pali typu "B"

Maksymalny opór na pobocznicy

[kPa]

< 1

0,033

0,033

15

1 < qc < 5

0,025

0,011

35

5 < qc

0,017

0,008

35

Piasek

qc< 5

0,010

0,008

35

5 < qc < 12

0,010

0,005

80

12 < qc

0,007

0,005

120

Typ "A" obejmuje następujące technologie wykonywania pali:

  • wkręcane (wykonywane in situ, prefabrykowane, betonowane in situ z dodatkową iniekcją, prefabrykowane z dodatkową iniekcją, pale CFA, wiercone lub w zawiesinie bentonitowej)

Typ "B" obejmuje następujące technologie wykonywania pali:

  • wbijane (prefabrykowane lub stalowe, drewniane)
  • pale Franki
  • wibrowane
  • rurowe stalowe
  • wiercone z rurą osłonową

Przy zastosowaniu metody Schmertmanna, uwzględniany jest współczynnik tarcia na pobocznicy αs według Tomlinsona. Wartości stosowane w programie zaczerpnięte są z poniższego wykresu opublikowanego w: M.J. Tomlinson: Pile Design and Construction Practice (1994).

Literatura:

Tomlinson M. J.: Pile Design and Construction Practice, 4th edition, Taylor and Francis, 1994, ISBN 0 419 18450 3.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.