Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Czynne parcie gruntu - teoria Mazindrani’ego

Czynne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Ka

-

współczynnik czynnego parcia gruntu wg Rankin’a

β

-

nachylenie zbocza

γ

-

ciężar gruntu

z

-

założona głębokość

-

współczynnik czynnego parcia gruntu wg Mazindrani’ego

gdzie:

β

-

nachylenie zbocza

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

c

-

spójność gruntu

Przyjmując grunty niespoiste (c = 0) oraz poziomą powierzchnię gruntu (β = 0) daje rozwiązanie Rankin’a, dla którego czynne parcie gruntu wyznaczane jest z:

a współczynnik czynnego parcia gruntu przyjmuje:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

Poziome i pionowe składowe czynnego parcia gruntu przyjmują:

gdzie:

σa

-

czynne parcie gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Literatura:

Mazindrani, Z.H., and Ganjali, M.H. 1997. Lateral earth pressure problem of cohesive backfill with inclined surface. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 123(2): 110-112.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.