Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Poślizg po zbrojeniu

Ramka "Poślizg po zbrojeniu" służy do sprawdzenia stanu granicznego na przesuw (poslizg) po zbrojeniu - jest więc ona dostępna tylko w tych fazach budowy, w których zdefiniowane jest zbrojenie. 

Należy dokonać wybor numeru zbrojenia z listy rozwijanej - pojawią się wówczas na pulpicie siły uwzględniane w obliczeniach oraz rysowana jest bryła poślizgu. Wyznaczone siły pokazane są w tabelę.

Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby obliczeń sprawdzających dla kolejnych poziomów zbrojenia. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Metoda weryfikacji zależna jest od wyboru dokonanego w zakładce "Konstrukcje oporowe" - obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem ogólnego współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych. Zastosowane rozwiązania omówiono szczegółowo w części teoretycznej pomocy w rozdziale "Stateczność wewnętrzna".

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Poślizg po zbrojeniu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.