Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Poślizg po zbrojeniu

Ramka "Poślizg po zbrojeniu" służy do sprawdzenia stanu granicznego na przesuw (poslizg) po zbrojeniu - jest więc ona dostępna tylko w tych fazach budowy, w których zdefiniowane jest zbrojenie. 

Należy dokonać wybor numeru zbrojenia z listy rozwijanej - pojawią się wówczas na pulpicie siły uwzględniane w obliczeniach oraz rysowana jest bryła poślizgu. Wyznaczone siły pokazane są w tabelę.

Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby obliczeń sprawdzających dla kolejnych poziomów zbrojenia. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Metoda weryfikacji zależna jest od wyboru dokonanego w zakładce "Konstrukcje oporowe" - obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem ogólnego współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych. Zastosowane rozwiązania omówiono szczegółowo w części teoretycznej pomocy w rozdziale "Stateczność wewnętrzna".

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Poślizg po zbrojeniu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.