Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie ściany murowanej według AS 3700

Zbrojona ściana jest weryfikowana ze względu na obciążenia na skutek momentu zginającego, siły tnącej oraz połączenia siły normalnej i momentu zginającego. Jeżeli rozważane jest obciążenie na skutek siły normalnej, istnieje również konieczność określenia smukłości Sr.

Obliczenie elementów na ściskanie i zginanie

gdzie:

Fd

-

obliczeniowa siła ściskającą działająca na przekrój poprzeczny

ϕ

-

współczynnik redukcji wydajności  - 0,75

ks

-

współczynnik redukcji przyjęty jako 1,18 - 0,03Sr lecz nie większy niż 1,0

uc

-

charakterystyczna, niewspółkońcowa wytrzymałość na ściskanie ściany murowanej

m

-

charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie ściany murowanej

Ab

-

pole uwarstwowione murowanego przekroju poprzecznego

fsy

-

obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

As

-

całkowite pole przekroju poprzecznego głównego zbrojenia

Obliczenie elementów na zginanie

gdzie:

Md

-

obliczeniowa siła ściskająca działająca na przekrój poprzeczny

ϕ

-

współczynnik redukcji wydajności  - 0,75

fsy

-

obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

Asd

-

część pola przekroju poprzecznego głównego zbrojenia na rozciąganie zastosowana dla celów obliczeniowych w zbrojonym elemencie ściany murowanej

mniejszy od i Ast

m

-

charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie ściany murowanej

d

-

efektywna głębokość zbrojonego elementu ściany murowanej

fuc

-

charakterystyczna, niewspółkońcowa wytrzymałość na ściskanie ściany murowanej

Ścinanie w ścianie poza płaszczyzną

Ściana zbrojona poddana ścinaniu poza płaszczyzną powinna być taka, że:

ale nie większa niż:

gdzie:

Vd

-

obliczeniowa siła ściskająca działająca na przekrój poprzeczny ściany murowanej

ϕ

-

współczynnik redukcji wydajności -  0,75

vm

-

charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie zbrojonej ściany murowanej - 0,35 Mpa

d

-

efektywna głębokość zbrojonej ściany murowanej

fvs

-

obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie głównego zbrojenia - 17,5 Mpa

fsv

-

obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

Ast

-

pole przekroju poprzecznego całkowicie zakotwionego zbrojenia podłużnego w strefie naprężenia przekroju poprzecznego

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.