Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Import badania CPT

Programy "Pal CPT", "Fundamenty bezpośrednie CPT" i "Stratygrafia 3D" pozwalają na importowanie wyników badania CPT w różnych formatach. Okno dialogowe "Import CPT" zawiera tabelę z listą importowanych badań. Lista rozwiajna służy wyborowi typu pliku oraz żądanego systemu jednostek.

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.spe

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, pochodzący z oprogramowania GeProDo

*.CPT

-

standardowy plik tekstowy w szczególności dla Holandii (stosowany, np. w programach Geodelft M-Serie), który służy do definiowania głębokości poszczególnych punktów oraz wartości oporu penetracji (może zawierać więcej badań CPT)

*.cpt

-

plik tekstowy Geotech AB CPT

*.cpt

-

plik tekstowy Gouda Geo CPT

*.cpt

-

plik tekstowy Hogentogler CPT

*.GEF

-

GEF (Geotechnical Exchange Format) jest ogólnym językiem przechowywania i przekazywania danych geotechnicznych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w: https://publicwiki.deltares.nl/display/STREAM/GEF-CPT

*.AGS

-

format wykorzystywany do transferu danych geotechnicznych w Wielkiej Brytanii

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w: http://www.agsdataformat.com/datatransferv4/intro.php

Format TXT pozwala na wybór konkretnego systemu jednostek do przechowywania danych badania. Przy imporcie program automatycznie konwertuje przyjęty system jednostek do używanego w programie.

W celu prawidłowego obliczenia badanie musi być wprowadzone do masywu gruntowego - w oknie wymagane jest zatem zdefiniowanie rzędnej (poziomu) terenu pierwotnego. Poszczególne badania są następnie wstawiane do masywu gruntowego w zależności od zdefiniowanej rzędnej punktu początkowego badania. Jeżeli nie zdefiniowano rzędnej punktu początkowego badania badanie jest automatycznie umieszczone w poziomie terenu pierwotnego.

W przypadku, gdy używacie Państwo innego typu pliku tekstowego badania CPT, nie obsługiwanego przez program, prosimy o kontakt na adres: hotline@fine.cz - zostanie wprowadzony w kolejnej wersji programu.

Okno dialogowe "Import (sondowanie statyczne)"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.