Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Topologia

W ramce "Topology", wyświetlane są współrzędne punktów tworzących przekrój oraz tabela z wykorzystanymi do tworzenia przekroju badaniami polowymi.

W tej ramce przyporządkowuje się wszystkie badania polowe, które mają być wyświetlane w przekroju.

Zwykle badania polowe rzutowane są prostopadle na linię przekroju geologicznego, istnieje także możliwość ich przesunięcia. Pikietarz badań polowych s oraz ich odległość od przekroju geologicznegoD są wyświetlane w tabeli "Przyporządkowane badania polowe".

W następnej kolejności należy określić pionową lokalizację (przesunięcie w pionie) badania polowego. Dostępne są trzy opcje:

  • Brak - opcja standardowa, badanie polowe wyświetlane jest na rzędnej rzeczywistej
  • W poziomie terenu - pierwszy punkt badania polowego umieszczany jest na powierzchni terenu przekroju
  • Definiuj - zdefiniowane przez użytkownika pionowe przesunięcie badania polowego w przekroju geologicznym

Zakładka "Topologia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.