Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Model Mohra-Coulomba z wykluczeniem rozciągania

Oryginalna formuła modelu materiałowego Mohra-Coulomba została rozszerzona poprzez wprowadzenie warunku plastyczności Rankina, zob. Rysunek (a), umożliwiając redukcję wytrzymałości gruntu na rozciąganie, która w przypadku modelu Mohra-Coulomba jest wyrażona przez c*cotgφ, gdzie c oznacza spójność, a φ kąt tarcia wewnętrznego. Wartość ta może być redukowana przez zdefiniowanie wartości wytrzymałości na rozciąganie σt co widać na Rysunku (b). Jeżeli σt > c*cotgφ, to program automatycznie ustawia wartość σt = c*cotgφ. Model można stosować po wyborze funkcji zaawansowanych programu.

a) Projekcja warunku plastyczności Rankine’a na płaszczyznę dewiatorową, b) Projekcja rozszerzonego warunku plastyczności Mohra-Coulomba na płaszczyznę σ1 ,σ3

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.